Akuta besvär

För akuta besvär vänligen kontakta oss via telefon till mottagningen eller direkt på Anders mobiltelefon. Om vi inte kan svara i telefon går det bra att lämna ett meddelande så ringer vi tillbaks så snart möjligt.

Vid akuta besvär eller närhelst det behövs, är Anders Ericsons mobilnummer: 070-4917554.

E-post: anders@karlawagnen.se