Om Anders Ericson

1954 Född i Stockholm

1974-78 Tandläkarutbildning, Tandläkarhögskolan, Stockholm

1981 Delägare i gruppraktik Wagnshuset, tillsammans med allmänpraktiserande tandläkare och specialister. Heltid kliniskt verksam.

1989 Implantatprotetik, Umeå Universitet

1996 Tar över hela praktiken i Wagnshuset

1997 Utnämning till Hovtandläkare

1998 Oral rehabilitering med tyngdpunkt inom protetik, Umeå Universitet

2004-05 President, European Section of The International College of Dentists

2006 Implantatkirurgi, Umeå Universitet

2007 Panoramaröntgen, behörighetskurs med diagnostisk fördjupning, Umeå Universitet

2008 Arbetar på implantatklinik på Nordirland

2008 Återvänder till Stockholm ny praktik på Narvaklinken i Stockholm

2014 Förvärvar Anna Porings familjetandläkarklinik på Lidingö och del i tandläkarmottagning på Lästmakargatan 15