Käkleds- och bettproblem

Ibland finns ett samband mellan spänningshuvudvärk och käkledsbesvär. Vi arbetar tillsammans med professor Tore L. Hansson som är en internationellt känd bettfysiolog. En undersökning hos honom är ofta tillräcklig för att se om det finns ett samband mellan smärtan och tuggsystemets funktion.

Tänderna kan mycket väl ”passa ihop” och uppvisa goda kontakter trots att orsaken till smärtan egentligen finns i förhållandet mellan över- och underkäke. Varje undersökning av tuggsystemets funktion innefattar en digital översiktsröntgen, där förhållandet mellan käklederna kan jämföras. Professor Hansson är pionjär i erkännandet av käkledsasymmetri som en orsak till funktionellt betingad ansiktssmärta.

Den vanligaste behandlingen är att göra en individuellt anpassad bettskena som stabiliserar bettet och som ofta ger smärtfrihet. Vid större ojämnheter måste man ibland bygga upp och förändra en eller flera tänder.