Prislista och betalning | Tandläkare Anders Ericson Lidingö

Betalning hos oss sker bank- eller kreditkort inkl. och American Express.

För att kunna göra korrekta kostnadsberäkningar baseras vår prislista på fasta arvoden per åtgärd. I övrigt tidsdebiterar vi 4 440 kronor per timme. All behandling hos oss, all planering och alla kostnadsförslag bygger på en ingående och noggrann undersökning och utredning. Därför är det omöjligt att i förväg ge exakta prisuppgifter per telefon.

Från och med den 1 juli det år du fyller 24 år omfattas du av det statliga tandvårdsstödet. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och är avdragen på din räkning. Priset du betalar beror också på hur mycket tandvård du gjort under det senaste året, även hos andra tandläkare.

Vår prislista visar bruttopriser i SEK, före avdrag med allmänt tandvårdsbidrag eller högkostnadsskydd, och är att betrakta som en vägledning och guide. Tveka aldrig att fråga oss om något som har med debiteringar och pris att göra.

Observera att röntgenundersökning debiteras separat vid första undersökning.

Undersökning av ny patient - 1 281

Undersökning av revisions- (återkommande) patient inkl. röntgen - 1 391

Akutundersökning - 452-1 019

Tanduttagning - 1 192-2 084

Komplicerad tandborttagning - 1 958-2 790

Operativt avlägsnande av tand - 4 263 – 5 334

Bettskena - 4 515-8 106

Plastfyllning på framtand - 1 005-2 390

Plastfyllning på kindtand eller molar - 1 433-3 750

Krona. Särskilt svåra och komplicerade fall offereras separat - 9 555-9 923

Operation, installation av ett implantat - 9 030

Operation, installation av 2-3 implantat  - 11 697-150540

Operation, installation av 4 eller fler implantat - 19 457-210882

Implantat (Straumann SLActive Roxolid), per styck - 5 817

Krona på implantat exkl. tandteknisk kostnad - 9 534

Hela implantatbroar - Enligt offert

Image

Mottagning

LIDINGÖ
Agavägen 14
Tel: 08-767 20 70
E-post: epost@karlawagnen.se 

Image