Tandhygienist

VI ÄR DIN TANDHYGIENIST!

Vare sig du tillsammans med din tandläkare kommit fram till att du är frisk i munnen eller har någon av de vanliga tandsjukdomarna, karies eller parodontit, ger tandhygienisten dig kunskap för att behålla din tandhälsa eller för att bota och förbättra något som inte är 100 % bra.


Både karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning) är sjukdomar med kända och specifika orsaker som kan behandlas. Vi – Elisabeth Thornell och Eva Lindstén – utreder, informerar, behandlar, stöder och peppar dig, men det stora jobbet måste du göra själv, med handling och kunskap som du får av oss tandhygienister.


Individuell information

Vi ger dig alltid individuell information och instruktioner om hur du på bästa sätt ska behålla en god munhälsa, om munhygieniska hjälpmedel och metoder samt kost- och tobaksförebyggande rådgivning.

Det är du, som i samråd med oss, sätter upp målsättningen för din tandhälsa. Därför är det viktigt att du tänker igenom vad du vill med ditt tandstatus och hur mycket du orkar och förmår.

Olika människor prioriterar tänder olika mycket. Vi hjälper dig oavsett din ambitionsnivå. En del patienter behöver tät och regelbunden stödbehandling. Andra behöver oss mest i början av behandlingen och klarar sig sedan med ett besök vart eller vartannat år.


Du besöker vanligtvis tandläkaren eller hygienisten en eller två gånger per år. Under resten av årets 365 dagar ska du själv ansvara för din tandhälsa. Detta ansvar och arbete kan vi inte ta över, men vi kan hjälpa till att göra din egen insats effektivare och enklare.

Vår långsiktiga målsättning med vården är att du ska bli, eller förbli, frisk i din mun och behålla dina tänder hela livet. Idag har vi mycket kunskap om hur tandsjukdomar uppstår och hur de kan förebyggas och behandlas. Målsättningen är därför helt realistisk. Dagligen ser vi konkreta bevis på att vården fungerar. Våra patienter blir hela tiden friskare och därför tar vi gärna emot nya patienter.

Image

Mottagning

LIDINGÖ
Agavägen 14
Tel: 08-767 20 70
E-post: epost@karlawagnen.se 

Image