Käkled och bettsproblem

KÄKLEDS- OCH BETTPROBLEM

Ibland finns ett samband mellan spänningshuvudvärk, käkledsbesvär och bettfel. Vi samarbetar med tandläkare med speciell kompetens inom bettfysiologi när så krävs.


Tänderna kan mycket väl ”passa ihop” och uppvisa goda kontakter trots att orsaken till smärtan egentligen finns i förhållandet mellan över- och underkäke. Varje undersökning av tuggsystemets funktion bör innefatta en digital översiktsröntgen, där förhållandet mellan käklederna analyseras jämföres. Vi och de tandläkare vi samarbetar med erkänner käkledsasymmetri som en tänkbar orsak till funktionellt betingad ansiktssmärta.


Den vanligaste behandlingen är att göra en individuellt anpassad bettskena som stabiliserar bettet och som ofta ger smärtfrihet. Vid större ojämnheter måste man ibland bygga upp och förändra en eller flera tänder.

Image

Mottagning

LIDINGÖ
Agavägen 14
Tel: 08-767 20 70
E-post: epost@karlawagnen.se 

Image