Tandblekning

Tandblekning

Vi använder bara tandblekning som är godkänd av Läkemedelsverket, som endast säljs till legitimerad tandvårdspersonal och som garanterar en säker behandling som inte skadar tänderna. Detta har bevisats genom vetenskapliga studier under många år. Den aktiva ingrediensen i tandblekning är karbamidperoxid, som sedan 1990 använts för att ljusa upp miljoner människors leenden världen över.

Hur fungerar det?

Viktigt innan man önskar genomgå en tandblekning är att man blivit undersökt av en tandläkare. Man måste vara fri från både karies och beläggningar för att få ett bra resultat.

Vi rekommenderar också  att man besöker en tandhygienist för att på ett effektivt och skonsamt sätt få till stånd en god munhälsa. Rätt utförd är tandblekning ett bra komplement till estetiska korrigeringar.


Vi börjar med att ta avtryck av dina tänder och tillverkar en individuellt anpassad skena för blekning. Blekningsgel appliceras i den tunna, bekväma skenan som placeras på tänderna.

Karbamidperoxiden bryts ner till fritt syre som tränger in i emaljen och dentinet (den vävnad som finns under emaljlagret).Det fria syret bleker de missfärgade ytorna, och färgen på tanden har helt enkelt gjorts ljusare.

Strukturen på tanden påverkas inte, tack vare gelens patenterade höga vatteninnehåll.

Effektivt!

Våra metoder för tandblekning har visat sig vara effektiva på olika typer av missfärgningar, som t.ex. läkemedels- och fluormissfärgningar, men även missfärgningar orsakade av rotfyllningar, och ger även gott resultat på missfärgningar orsakade av kaffe, tobak och andra färgrika födoämnen.

Hur lång tid tar hemblekning?

Redan efter en natt kan man märka en förändring. Optimalt resultat uppträder vanligtvis när processen har pågått 3–8 nätter. Resultatet varierar mellan olika patienter, bl.a. beroende på vilken färg tänderna har från början.

Finns det några biverkningar?

Några patienter upplever ökad känslighet för varmt eller kallt under blekningsbehandlingen. Detta  år övergående och kan behandlas med att fluorgel läggs i skenan efter blekning. Känsligheten försvinner normalt 48 timmar efter avslutad behandling.

Resultatet?

Håller man en god munhygien och borstar tänderna morgon och kväll med en speciell tandkräm  för blekning ¬– särskilt efter att ha intagit mat eller dryck som färgar av sig – kan resultatet hålla i många  år.

Om man konsumerar färgrika ämnen såsom tobak, kaffe, te eller rött vin kanske man behöver upprepa behandlingen ett par nätter vart eller vartannat år.

Blekningen påverkar inte befintliga fyllningar eller kronor. Vill man byta ut fyllningar eller kronor  efter blekning, bör man vänta några veckor.

Image

Mottagning

LIDINGÖ
Agavägen 14
Tel: 08-767 20 70
E-post: epost@karlawagnen.se 

Image