Tandreglering - Karlawagnen

Tandreglering

En harmonisk och jämn tandrad är drömmen för många. En väg att nå dit är genom tandreglering, ortodonti.


Vanliga orsaker till att man vill tandreglera är att tänderna i en eller bägge käkar står trångt, eller att man har över- eller underbett. Man blir aldrig för gammal för att göra tandreglering, den går att utföra i alla åldrar men tar ibland lite längre tid för den som är äldre.

Vi har nära samarbete med tandregleringsspecialister men kan också erbjuda tandreglering med avtagbara skenor.

Clear Aligner+ är namnet på vår metod som vi utför i samarbete med Torbjörns Team.

Torbjörns Team är ett av få svenska tandtekniska laboratorier som har all utrustning som krävs för att kunna erbjuda estetisk tandreglering med Clear Aligners.

Med hjälp av en serie avtagbara och nästintill osynliga tandskenor regleras tänderna steg-för-steg tills de når sitt slutläge. Skenorna är mycket tunna (< 0,7 mm) och stör därmed inte din vardag.

Tandreglering med Clear Aligner + bygger på en beprövad teknik som på ett mycket skonsamt och bekvämt sätt har skapat vackra leenden världen över.

Image

Mottagning

LIDINGÖ
Agavägen 14
Tel: 08-767 20 70
E-post: epost@karlawagnen.se 

Image